Vyhledávač podpor pro podnikatele

Národní centra kompetence

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
až 80 %