Vyhledávač podpor pro podnikatele

SIGMA - Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Dílčí cíl 3 je zaměřen na zvýšení inovačního potenciálu a efektivity výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
Záměrem je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity programu ÉTA. Při uplatňování výstupů z tohoto DC budou relevantní i způsoby uplatnění mimo tržní mechanismy (hlavním uživatelem může být i veřejná správa, která o výstupy projeví zájem). Dílčí cíl podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
až 80 %