Vyhledávač podpor pro podnikatele

DOPRAVA 2030

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
až 40 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
70 %