Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP JAK - Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis programu:
Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.
Způsobilé výdaje:
- rozvoj partnerství / spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikem v ČR i zahraničí
- příprava společně zpracovaných mezinárodních žádostí navazujících na aktivity projektu
- aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti (konference, workshopy apod.)
- mezisektorové mobility (zapojení pracovníků podnikové sféry do výuky)
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
dle specifických podmínek výzvy
Kontakty:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy