Vyhledávač podpor pro podnikatele

TREND - Technologičtí lídři

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a u podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumně-vývojovou činnost.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- nástroje, přístroje a vybavení
- služby včetně nákladů na smluvní výzkum
Výše podpory:
až 70 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
až 70 %