Vyhledávač podpor pro podnikatele

TREND - Nováčci

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nákup výzkumně-vývojových služeb od výzkumných organizací.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- nástroje, přístroje a vybavení
- služby včetně nákladů na smluvní výzkum
Výše podpory:
až 20 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
až 80 %