Vyhledávač podpor pro podnikatele

INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027

Název poskytovatele:
Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko
Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko
Popis programu:
Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou ve vybraných tematických oblastech:
- podpora přeshraniční spolupráce mezi výzkumnými institucemi a MSP
- podpora výzkumu a inovací na základě poptávky podniků
Způsobilé výdaje:
- personální náklady
- kancelářské a administrativní náklady
- náklady na cestování a ubytování
- náklady na externí odborné poradenství a služby
Výše podpory:
dotace
Míra podpory:
až 80 %
Kontakty:
Společný sekretariát programu
radim.hercik@crr.cz
js.atcz@crr.cz