Vyhledávač podpor pro podnikatele

INTERREG Česko – Sasko 2021–2027

Název poskytovatele:
Saská rozvojová banka – dotační banka
Saská rozvojová banka – dotační banka
Popis programu:
Podpora a posílení přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem ve vybraných tematických oblastech:
- zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
- vytváření a rozvoj síťových aktivit a služeb pro malé a střední podniky
- vzdělávání
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- kancelářské a administrativní náklady
- náklady na cestování a ubytování
- náklady na externí odborné poradenství a služby
- náklady na vybavení
- náklady na infrastrukturu a stavební práce
- věcné příspěvky
Výše podpory:
dotace
Míra podpory:
až 80 %
kontakt@sn-cz2027.eu
hana.mueller-karlova@sab.sachsen.de