Vyhledávač podpor pro podnikatele

Horizont Evropa

Název poskytovatele:
Evropská unie
Evropská unie
Popis programu:
Podpora výzkumu, vývoje a inovací.
Způsobilé výdaje:
dle specifických podmínek výzvy
Výše podpory:
dle výzvy:
grant
cena
zadávání veřejných zakázek
finanční nástroje
Míra podpory:
až 100 %