Vyhledávač podpor pro podnikatele

Evropský obranný fond

Název poskytovatele:
Evropská unie
Evropská unie
Popis programu:
Podpora společného výzkumu a vývoje mezi členskými státy EU a průmyslovými/výzkumnými subjekty z těchto zemí na poli obrany, bezpečnosti, moderních nastupujících a přelomových technologií.
Způsobilé výdaje:
dle specifických podmínek výzvy
Výše podpory:
dle výzvy:
grant
cena
zadávání veřejných zakázek
finanční nástroje
Míra podpory:
20 - 100 %
edf@aobp.cz