Vyhledávač podpor pro podnikatele

INTER-EXCELLENCE II - INTER-EUREKA

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis programu:
Podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků, velkých podniků a výzkumných organizací v rámci sítě EUREKA, a to skrze projekty VaVaI v kategorii průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje navrhované přímo žadateli na principu „bottom-up“ a přístup subjektu z ČR k nástrojům sítě EUREKA – Eureka Network projekty, Klastry, Globalstars.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- odpisy dlouhodobého majetku
- ostatní zboží a služby
- subdodávky
- cestovné
- doplňkové náklady/režie
Výše podpory:
3 mil. Kč/projekt/rok/jeden účastník z ČR
4 mil. Kč/projekt/rok/dva a více účastníků z ČR
Míra podpory:
25 - 80 %
Kontakty:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy