Vyhledávač podpor pro podnikatele

INTER-EXCELLENCE II - INTER-COST

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis programu:
Podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v kategorii v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- odpisy dlouhodobého majetku
- ostatní zboží a služby
- subdodávky
- cestovné
- doplňkové náklady/režie
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
25 - 80 %
Kontakty:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy