Vyhledávač podpor pro podnikatele

INTER-EXCELLENCE II - INTER-ACTION

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis programu:
Mechanismus mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje založený na bilaterálních dokumentech mezivládního a mezirezortního charakteru.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- odpisy dlouhodobého majetku
- ostatní zboží a služby
- subdodávky
- cestovné
- doplňkové náklady/režie
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy (dotace)
Míra podpory:
25 - 100 %
Kontakty:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy