Vyhledávač podpor pro podnikatele

Evropské partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3)

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis programu:
Podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercializaci na evropských a globálních trzích.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- odpisy dlouhodobého majetku
- krátkodobý majetek – neodepisovaný
- spotřební zboží a provozní materiál
- nákup služeb a subdodávek
- cestovní náhrady
Výše podpory:
160 tis. EUR/projekt/rok (dotace)
Míra podpory:
25 - 80 %
Kontakty:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy