Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Spolupráce - technologické platformy

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis programu:
Rozvoj technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných a inovačních aktivit mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou, urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií.

Aktivity:

a) vytváření a implementace strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu

b) navázání hlubší spolupráce tuzemských technologických platforem s evropskými technologickými platformami

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- HW a SW
- služby poradců, expertů a studie
- semináře, konference
- marketing a propagace
- nájemné
- režijní náklady
Výše podpory:
0,5 - 5 mil. Kč
Míra podpory:
75 %