Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Proof of Concept

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis programu:
Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky:

Aktivity:

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
Způsobilé výdaje:

aktivita a)

- osobní náklady
- náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- náklady na konzultační a odborné služby
- dodatečné režijní a ostatní provozní náklady;
- materiál

aktivita b)

- náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
- poplatky spojené s řízením o udělení patentu a dalších nehmotných aktiv, náklady na služby patentových zástupců
- náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
Výše podpory:
0,5 - 20 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
35 - 70 %