Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Potenciál

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis programu:
Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit těchto center.
Způsobilé výdaje:
- náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, technické zhodnocení staveb)
Výše podpory:
2 - 100 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
20 - 70 %