Vyhledávač podpor pro podnikatele

Eureka Innowwide

Název poskytovatele:
Evropská unie
Evropská unie
Popis programu:
Podpora malých a středních podniků s cílem ověření jejich tržního potenciálu na mimoevropských trzích (Amerika, Afrika, Asie a Oceánie), ve spolupráci s lokálním partnerem. Výstupem projektu je studie proveditelnosti.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- subdodávky
- náklady na nákup (cestovné a stravné, odpisy zařízení, ostatní zboží, práce a služby)
- nepřímé náklady
Výše podpory:
až 60 tis. EUR (dotace)
Míra podpory:
70 %