Vyhledávač podpor pro podnikatele

THÉTA 2 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
V podprogramu 3 budou podpořeny projekty připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a kde se tak primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
není omezena (dotace)
Míra podpory:
85 %