Vyhledávač podpor pro podnikatele

THÉTA 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR, včetně zvýšení jejich exportního potenciálu skrze výrobky a výrobní postupy s vysokou přidanou hodnotou a jejich zapojení do mezinárodních hodnotových řetězců.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
není omezena (dotace)
Míra podpory:
60 %