Vyhledávač podpor pro podnikatele

THÉTA 2 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Název poskytovatele:
Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČR
Popis programu:
Cílem podprogramu 1 je přispět k tvorbě kvalitních podkladů (analýzy, modely, hodnocení variantních scénářů atd.) pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru (strategie, politiky, legislativa, regulatorika a cenotvorba, normotvorba či stanovení podpor).
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- náklady na subdodávky
- ostatní přímé náklady
- nepřímé náklady
Výše podpory:
až 10 mil. Kč (dotace)
Míra podpory:
90 %