Vyhledávač podpor pro podnikatele

INTERREG Central Europe

Název poskytovatele:
Magistrát města Vídně
Magistrát města Vídně
Popis programu:
Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.
Způsobilé výdaje:
- osobní náklady
- administrativní náklady
- náklady na cestovné a ubytování
- externí služby a dodávky
- vybavení
- infrastruktura a práce
Výše podpory:
průměrně 100 - 500 tis. EUR (dotace)
Míra podpory:
80 %
Kontakty:
Ministerstvo pro místní rozvoj