Vyhledávač podpor pro podnikatele

ESA Bass Programme

Kosmický inkubační program podporující startupy, které přenášejí kosmické technologie zpět na Zemi nebo vyvíjí nové technologie pro využití ve vesmíru.

Více

ESA BIC Czech Republic

Kosmický inkubační program podporující startupy, které přenášejí kosmické technologie zpět na Zemi nebo vyvíjí nové technologie pro využití ve vesmíru.

Více

EU CASSINI Programme

Podpora podnikatelů, start-upů a malých a středních podniků v kosmickém průmyslu. Iniciativa je otevřena všem oblastem vesmírného programu EU a zahrnuje jak upstream (tj. nanosatelity, nosné rakety atd.), tak downstream (tj. produkty/služby umožněné vesmírnými daty atd.). CASSINI zahrnuje 1 miliardu EUR seed kapitálu a růstový fond, hackathony a mentoring, ceny, obchodní akcelerátor, partnerství a matchmaking.

Více

Spark Funding

Cílem finanční iniciativy Spark Funding je podpořit a urychlit přenos (transfer) technologií z vesmírného do nevesmírného sektoru, uspíšit proces vývoje produktů a podpořit komercializaci kosmických technologií a počáteční adaptaci produktu a jeho uvedení na trh.
Úkolem je přenést kosmické technologie, jako jsou senzory, materiály, elektroniku (ale možné jsou všechny technologické oblasti) do jiného odvětví.

Více