Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Marketing

Podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích (sympoziích, seminářích aj.), včetně alternativní účasti např. online formou.

Více

Klientské centrum pro export

Konzultace exportních a investičních záměrů podnikatelů - prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade jsou zprostředkovány služby ve více než 90 zemích světa.

Více

Program pro jednotný trh – Enterprise Europe Network

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network je zastoupená v 67 státech světa, disponuje zhruba 500 pobočkami a nabízí zejména malým a středním podnikům tyto služby:
- podpora MSP se vstupem na zahraniční trhy
- pomoc s vyhledáváním zahraničních partnerů pro obchodní, technologickou nebo vědecko-výzkumnou spolupráci
- pomoc s vyhledáváním vhodných technologií pro další rozvoj MSP
- nabídka technologií, produktů, služeb českých MSP v zahraničí
- poradenství pro MSP o jednotném vnitřním trhu EU
- poradenství v oblasti managementu inovací ve firmách, udržitelnosti, digitalizace a odolnosti firem vůči společenským a ekonomickým otřesům
- identifikace vhodných zdrojů pro MSP (dotace, granty – národní, evropské, privátní zdroje, finanční nástroje) pro financování komercializace inovace či expanze do zahraničí
- poradenství v oblasti strategie a způsobu ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití

Více

OSN - Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs

Přenos českých inovací, expertízy a zkušeností ve prospěch udržitelného rozvoje v prioritních zemích české rozvojové spolupráce (Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Etiopie a Zambie).
Projektové návrhy musí obsahovat prvek inovací.

Více

Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)

Podpora prostřednictvím bankovních záruk soukromých investic na rizikových trzích v rozvojových zemích formou bankovních záruk.

Více

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED)

PROPED jsou cíleně zaměřené oborové akce na podporu českých exportních firem organizované zastupitelskými úřady ČR v zahraničí - mohou mít řadu podob, např. podnikatelský seminář, sektorově zaměřená podnikatelská mise nebo incomingová mise zahraničních partnerů do ČR.

Více

Projekty na podporu ekonomických aktivit (PROPEA, PROPEA+)

PROPEA jsou projekty administrované zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a určené k budování dlouhodobé pozice a značky českých firem na zahraničních trzích, které představují možnost využít profesionální business služby v zahraničí (např. založení firmy, certifikace, celní administrativa atd.) od místního partnera/poradce.
PROPEA+ představují podporu ve specifickém odvětví na žádost gestora.

Více

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B)

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor v rozvojových zemích, existují dva dotační pilíře:
a) příprava (tj. podnikatelský plán a studie proveditelnosti)
b) realizace (tj. implementace projektu)

Více

České oficiální účasti, Incomingové mise

Podpora exportu českých firem na mezinárodních výstavách a veletrzích v zahraničí a prostřednictvím incomingových misí (EU, USA, Asie, Afrika).

Více

Pojištění exportních rizik

Pojištění dodavatelsko-odběratelských vztahů kryjící riziko nezaplacení protistrany. Jednotlivé pojistné produkty jsou upravitelné na míru klienta, dle potřeb sjednaného vývozního kontraktu. Pojištění těchto rizik lze spojit i sfinancováním skrze banku (pojištění splacení úvěru odběratelem).

Více

Odkup pohledávek

Postoupení zahraničních i tuzemských pohledávek spojených s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí.

Více

Bankovní záruky

Bankovní záruka k zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů mezi obchodními partnery.

Více

Úvěr na investice v zahraničí

Úvěr na investice a akvizice v zahraničí.

Více

Vývozní odběratelský úvěr

Úvěr pro financování dovozu zahraničních odběratelů českých podniků.

Více

Úvěr na financování výroby pro vývoz

Úvěr na financování výroby a dodávek pro vývoz.

Více

NPO - Design Credits

Podpora vzájemné spolupráce kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění kulturních a kreativních odvětví do inovačního ekosystému ČR a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu. Externí služby produktových designérů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat jejich výrobky, rychle reagovat na požadavky trhu a tím podpořit jejich konkurenceschopnost, posílit exportní připravenost a významně zvýšit hodnotu jejich značky.

Více

NPO - Akcelerace startupů

Akcelerační program pro startupy: podpora vstupu na nové zahraniční trhy a přístupu k vyspělým technologiím a kapitálové infrastruktuře v zahraničí, předávání zkušeností s řízením firmy, příprava na vstup investora, networking, získávání podnikatelského know-how a manažerských zkušeností na cílových trzích.

Více

OP TAK – NOVUMM 2

Projekt Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) se zaměřuje na usnadnění vstupu na zahraniční trhy a rozvoj mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích, včetně alternativních účastí, a na související marketingovou podporu malých a středních podniků.

Více

OP TAK – NOVUMM2KET

Projekt Nové marketingové modely veletržních účastí voblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) se zaměřuje na usnadnění vstupu na zahraniční trhy a rozvoj mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích, včetně alternativních účastí, a na související marketingovou podporu malých a středních podniků, především voblasti klíčových technologií.

Více