Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Název poskytovatele:
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Popis programu:
Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství
Způsobilé výdaje:
dle specifických podmínek výzvy
Výše podpory:
dle specifických podmínek výzvy
Míra podpory:
85 %
Kontakty:
Státní fond pro životní prostředí