Vyhledávač podpor pro podnikatele

INOSTART

Název poskytovatele:
Národní rozvojová banka
Národní rozvojová banka
Popis programu:
Přístup začínajících podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich inovativních projektů formou bankovních záruk.
Způsobilé výdaje:
- pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku
- provozní náklady, a to pouze pro projekty z oblasti informatiky
- pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad
Výše podpory:
až 10,5 mil. Kč (záruka)
poradenství
Míra podpory:
až 70 %