Vyhledávač podpor pro podnikatele

ZÁRUKA 2015 až 2023

Název poskytovatele:
Národní rozvojová banka
Národní rozvojová banka
Popis programu:
Přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů formou bankovních záruk.
Způsobilé výdaje:
- pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- pořízení a financování zásob
- pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku
Výše podpory:
až 2,8 mil. Kč (záruka)
poradenství
Míra podpory:
až 70 %
Kontakty:
Národní rozvojová banka