Vyhledávač podpor pro podnikatele

Úvěr Transformace

Název poskytovatele:
Národní rozvojová banka
Národní rozvojová banka
Popis programu:
Podpora investičních aktivit malých a středních podniků v uhelných regionech.
Způsobilé výdaje:
- pořízení strojů a zařízení
- pořízení budov včetně pozemků s nimi souvisejících
- technické zhodnocení budov(tj. nástavby, přístavby, renovace, modernizace)
-dlouhodobý nehmotný majetek
- výdaje na povinnou publicitu
Výše podpory:
500 tis. - 100 mil. Kč (úvěr)
Míra podpory:
až 90 %
Kontakty:
Národní rozvojová banka