Vyhledávač podpor pro podnikatele

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji

Název poskytovatele:
Národní rozvojová banka
Národní rozvojová banka
Popis programu:
Podpora přístupu malých podnikatelů k financování jejich podnikatelských záměrů na území Jihočeského kraje formou úvěru.
Způsobilé výdaje:
- pořízení strojů a zařízení
- pořízení budov
- technické zhodnocení budov
- pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku
- zásoby
Výše podpory:
100 tis. - 1 mil. Kč (úvěr)
Míra podpory:
až 100 %