Vyhledávač podpor pro podnikatele

IPO Fond

Název poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Popis programu:
Podpora přístupu malých a středních podnikatelů k rizikovému financování formou investice do podniků které emitují své akcie v mnohostranném obchodním systému.
Způsobilé výdaje:
dle specifických podmínek výzvy
Výše podpory:
3 - 50 mil. Kč (kapitálový vstup)
Míra podpory:
až 30 % z celkového objemu nově vydávaných akcií
Kontakty:
Národní rozvojová investiční, a.s.