Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Expanze - úvěr

Podpora přístupu malých a středních podnikatelů k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání formou bezúročného úvěru.
Zvyšování podnikatelské aktivity ve zvýhodněných regionech.

Více

OP TAK - Expanze - záruka

Podpora přístupu malých a středních podnikatelů k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání formou bankovních záruk.

Více

OP PIK - Rizikový kapitál – Lighthouse Seed Fund

Podpora mimopražských inovativních startupů prostřednictvím fondů rizikového kapitálu.

Více

OP PIK - Rizikový kapitál – Nation 1 Fond

Podpora mimopražských inovativních startupů prostřednictvím fondů rizikového kapitálu.

Více

IPO Fond

Podpora přístupu malých a středních podnikatelů k rizikovému financování formou investice do podniků které emitují své akcie v mnohostranném obchodním systému.

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Moravskoslezský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

INTERREG Central Europe

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu střední Evropy v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

INTERREG Danube region programme

Podpora spolupráce institucí, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe s cílem řešit společné problémy v regionu Podunají v těchto tématech: posilování inovačních kapacit a rozvoj dovedností v oblasti průmyslu 4.0, robotizace, zdravotnictví, přenos technologií, RIS3, podpora energetické transformace, odolnost proti klimatickým změnám, podpora oběhového hospodářství, ekologizace městské mobility a ochrana životního prostředí.

Více

CzechLink StartUp

Propojení tuzemských i zahraničních investorů s českými startupy.

Více

INOSTART

Přístup začínajících podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich inovativních projektů formou bankovních záruk.

Více

Úvěr Transformace

Podpora investičních aktivit malých a středních podniků v uhelných regionech.

Více

VADIUM 2018 až 2023

Přístup malých a středních podnikatelů k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení formou bankovních záruk.

Více

ZÁRUKA 2015 až 2023

Přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů formou bankovních záruk.

Více

Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik

Přístup sociálních podniků k financování projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání formou bezúročného úvěru.
Bezplatné poradenství v oblastech managementu, organizace a výroby, marketingu a PR a finančního řízení sociálního podniku.

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji

Podpora přístupu malých podnikatelů k financování jejich podnikatelských záměrů na území Jihočeského kraje formou úvěru.

Více