Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Poradenství

Poskytování/nákup poradenských služeb pro MSP zaměřených na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, posílení finančních či manažerských kompetencí, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst tržního potenciálu a rovněž na klimaticky neutrální hospodářství (např. prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, investičních možností, nových a pokročilých technologií či zavádění klimatických opatření).

Více

NPO - Podpora podnikavosti

Podpora podnikavosti, osvěta podnikatelských aktivit a podpora podnikatelských záměrů začínajících firem a podnikatelů.

Více

Klientské centrum pro export

Konzultace exportních a investičních záměrů podnikatelů - prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade jsou zprostředkovány služby ve více než 90 zemích světa.

Více

CzechLink StartUp

Propojení tuzemských i zahraničních investorů s českými startupy.

Více

Program pro jednotný trh – Enterprise Europe Network

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network je zastoupená v 67 státech světa, disponuje zhruba 500 pobočkami a nabízí zejména malým a středním podnikům tyto služby:
- podpora MSP se vstupem na zahraniční trhy
- pomoc s vyhledáváním zahraničních partnerů pro obchodní, technologickou nebo vědecko-výzkumnou spolupráci
- pomoc s vyhledáváním vhodných technologií pro další rozvoj MSP
- nabídka technologií, produktů, služeb českých MSP v zahraničí
- poradenství pro MSP o jednotném vnitřním trhu EU
- poradenství v oblasti managementu inovací ve firmách, udržitelnosti, digitalizace a odolnosti firem vůči společenským a ekonomickým otřesům
- identifikace vhodných zdrojů pro MSP (dotace, granty – národní, evropské, privátní zdroje, finanční nástroje) pro financování komercializace inovace či expanze do zahraničí
- poradenství v oblasti strategie a způsobu ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití

Více

NPO - Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním vlivům.

Více

NPO - Certifikace strategických technologií

Podpora certifikace produktů, systémů managementu kvality a vzdělávacích kurzů v oblasti strategických technologií, zejména ve zdravotnictví a letectví.

Více

The Country for the Future - Technologická inkubace start-upů

Podpora začínajících technologických firem (startupů) vyvíjejících inovativní a škálovatelné produkty či služby.

Více