Vyhledávač podpor pro podnikatele

OPD - Infrastruktura pro alternativní paliva

Podpora výstavby infrastruktury pro alternativní paliva v následujících oblastech:
- rychlodobíjecí infrastruktura pro osobní vozidla
- rychlodobíjecí infrastruktura pro nákladní vozidla
- komplexní projekty dobíjecí infrastruktury s energetickým úložištěm
- běžná dobíjecí infrastruktura v obcích a ve městech (do 22 KW)
- vodíkové plnicí stanice

Více

OPD - Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T

Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy s veřejným přístupem a dále podpora rozvoje železničních vleček v rámci řetězce udržitelné dopravy.

Více

OPD - Interoperabilita v železniční dopravě

Podpora zajišťování interoperability v železniční dopravě v následujících oblastech:
- vybavování vozidel palubními jednotkami ETCS
- TSI WAG (digitalizace železnice)
- úpravy umožňující provoz vozidel v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz
- TSI TAF/TAP (telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě)
- TSI NOI (splnění hlukových požadavků)

Více

Modernizační fond – TRANSGov - Modernizace dopravy ve veřejném sektoru

Podpora čisté mobility je poskytována v oblasti:
a) výstavby a pořízení infrastruktury (neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem)
b) pořízení:
- osobních, užitkových, nákladních silničních vozidel a zvláštních vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
- drážních vozidel s alternativním pohonem
- jiných ekologicky šetrných vozidel a související dopravní infrastruktury
c) zvyšování energetické účinnosti v dopravě

Více

Modernizační fond – TRANSCom - Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Podpora čisté mobility je poskytována v oblasti:
a) výstavby a pořízení infrastruktury (neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem)
b) pořízení:
- osobních, užitkových, nákladních silničních vozidel a zvláštních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
- drážních vozidel s alternativním pohonem
- jiných ekologicky šetrných vozidel a související dopravní infrastruktury
c) zvyšování energetické účinnosti v dopravě

Více

Národní program Životní prostředí – ekomobilita

Rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Více

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) - doprava

Podpora budování a modernizace transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Více

Záruka Elektromobilita

Záruční program na podporu pořízení bezemisních vozidel s finančním příspěvkem.

Více