Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Karlovarský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Moravskoslezský kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Tematické výzvy Ústecký kraj

Nástroj zmírnění dopadu přechodu EU na klimatickou neutralitu, podpora území nejvíce zasažených tímto přechodem, v rámci ČR se jedná o tzv. uhelné regiony:
- podpora VaVaI
- znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství
- podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst
- rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
- rozvoj digitalizace
- oběhové hospodářství

Více

OP Spravedlivá transformace – Zastřešující výzvy Karlovarský kraj

Grantové schéma zaměřené na priority specifikované v programovém dokumentu OP Spravedlivé transformace. Příjemcem projektu je kraj, který následně, jako poskytovatel dotace, uděluje jednotlivým žadatelům podporu mimo společný elektronický systém fondů EU. Priority Karlovarského kraje:
- podpory kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu podpory malých a středních podniků
- digitálních vouchery pro malé a střední podniky a veřejný sektor

Více

OP Spravedlivá transformace – Zastřešující výzvy Moravskoslezský kraj

Grantové schéma zaměřené na priority specifikované v programovém dokumentu OP Spravedlivé transformace. Příjemcem projektu je kraj, který následně, jako poskytovatel dotace, uděluje jednotlivým žadatelům podporu mimo společný elektronický systém fondů EU. Priority Moravskoslezského kraje:
- podpory kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu podpory malých a středních podniků

Více

OP Spravedlivá transformace – Zastřešující výzvy Ústecký kraj

Grantové schéma zaměřené na priority specifikované v programovém dokumentu OP Spravedlivé transformace. Příjemcem projektu je kraj, který následně, jako poskytovatel dotace, uděluje jednotlivým žadatelům podporu mimo společný elektronický systém fondů EU. Priority Ústeckého kraje:
- podpory kulturních a kreativních odvětví, začínajících podniků a obecně segmentu podpory malých a středních podniků
- digitálních vouchery pro malé a střední podniky a veřejný sektor

Více

NPO - Kreativní vouchery

Propojení malých a středních podniků s nově vznikajícími kreativními sektory.

Více

NPO - Kreativní vouchery – Design Credits

Podpora vzájemné spolupráce kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací.

Více

Kreativní Evropa - KULTURA

Podpora kulturních a kreativních odvětví:
- část KULTURA: kulturní a kreativní odvětví mimo audiovizi

Více

Kreativní Evropa - MEDIA

Podpora kulturních a kreativních odvětví:
- část MEDIA: audiovizuální průmysl

Více