Vyhledávač podpor pro podnikatele

Investiční pobídky

Nástroj hospodářské politiky státu využíván k podpoře hospodářského rozvoje, snižování regionálních disparit, vytváření nových pracovních míst a také k udržení mezinárodní hospodářské konkurenceschopnosti.

Více