Vyhledávač podpor pro podnikatele

OP TAK - Energetická infrastruktura

Podpora investic do modernizace a výstavby energetických soustav s implementací inteligentních prvků:
- rozvoj/vznik smart grids
- akumulace energie
- produkce zeleného vodíku
- výstavba zařízení na zachytávání CO2
- adaptace plynárenské soustavy

Více

OP TAK - Služby infrastruktury

Rozvoj otevřené výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem:

Aktivity:

a) Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

b) Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury

Více

OPD - Infrastruktura pro alternativní paliva

Podpora výstavby infrastruktury pro alternativní paliva v následujících oblastech:
- rychlodobíjecí infrastruktura pro osobní vozidla
- rychlodobíjecí infrastruktura pro nákladní vozidla
- komplexní projekty dobíjecí infrastruktury s energetickým úložištěm
- běžná dobíjecí infrastruktura v obcích a ve městech (do 22 KW)
- vodíkové plnicí stanice

Více

Modernizační fond – TRANSGov - Modernizace dopravy ve veřejném sektoru

Podpora čisté mobility je poskytována v oblasti:
a) výstavby a pořízení infrastruktury (neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem)
b) pořízení:
- osobních, užitkových, nákladních silničních vozidel a zvláštních vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
- drážních vozidel s alternativním pohonem
- jiných ekologicky šetrných vozidel a související dopravní infrastruktury
c) zvyšování energetické účinnosti v dopravě

Více

Modernizační fond – TRANSCom - Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Podpora čisté mobility je poskytována v oblasti:
a) výstavby a pořízení infrastruktury (neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem)
b) pořízení:
- osobních, užitkových, nákladních silničních vozidel a zvláštních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
- drážních vozidel s alternativním pohonem
- jiných ekologicky šetrných vozidel a související dopravní infrastruktury
c) zvyšování energetické účinnosti v dopravě

Více

Národní program Životní prostředí – ekomobilita

Rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Více

Záruka Elektromobilita

Záruční program na podporu pořízení bezemisních vozidel s finančním příspěvkem.

Více